TERUG NAAR DE STARTPAGINAVermits de originelen van dit verhaal tijdens de toenmalige festiviteiten verloren zijn gegaan, is deze versie van de strip tot stand gekomen door digitale inkleuring van de gescande krantenpublicatie uit 1979.
TERUG NAAR DE STARTPAGINA